www.preference.com Polityka Cookies

Ostatnia aktualizacja: 06/07/2023

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki instalowane na dysku twardym komputera lub w przeglądarce komputera, tabletu, smartfona lub innego równoważnego urządzenia z funkcjami przeglądania Internetu pomagają między innymi w: personalizacji usług właściciela strony internetowej, wykorzystaniu jej do ułatwienia przeglądania i użyteczności, uzyskiwaniu zbiorczych informacji o osobach odwiedzających stronę internetową, umożliwieniu odtwarzania i oglądania treści multimedialnych na samej stronie internetowej, umożliwieniu elementów interakcji pomiędzy użytkownikiem a samą stroną internetową, umożliwieniu korzystania z narzędzi bezpieczeństwa itp.

 

Definicje stosowane w niniejszej Polityce Cookies

 • Datum: Są to informacje uzyskane za pomocą terminala komputerowego użytkownika poprzez urządzenie do przechowywania i odzyskiwania danych (pliki cookies lub inne). Datum jest osobiste, gdy jest informacją o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, w terminach określonych w art. 4 GDPR.
 • Informacje zbiorcze: informacje nienazwane, zwykle numeryczne i służące do dostarczania informacji statystycznych.
 • Terminal komputerowy: Jest to urządzenie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do usługi, takie jak komputer osobisty, telefon komórkowy, tablet itp. i z którego uzyskiwane są informacje.
 • Wydawca: podmiot odpowiedzialny za stronę internetową lub jej właściciel.
 • Strona trzecia: podmiot zewnętrzny, współpracownik, dostawca usług lub powiązany z wydawcą, który uczestniczy w zarządzaniu niektórymi plikami cookie.
 • Administrator plików cookie: wydawca, administrator danych, właściciel strony internetowej lub w niektórych przypadkach nawet strona trzecia.
 • Zwyczaje przeglądania: trendy wykazywane przez użytkownika podczas przeglądania strony internetowej, takie jak czas spędzony na stronie, odwiedzane części, najczęściej odwiedzane sekcje, pochodzenie wizyty, cel wizyty, między innymi.

 

Jakie są rodzaje plików cookies?

W zależności od podmiotu nimi zarządzającego:

 • Własne pliki cookies: Są one wysyłane do terminala komputerowego użytkownika z komputera lub domeny, którą zarządza sam edytor i z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.
 • Pliki cookies stron trzecich: Są one wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez redaktora, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pośrednictwem plików cookies.

Zgodnie z długością czasu, przez jaki pliki cookies pozostają aktywne na terminalu komputerowym:

 • Cookies sesyjne: przeznaczone do zbierania i przechowywania danych w czasie, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową. Zazwyczaj służą do przechowywania informacji, które mają być zachowane jedynie w celu świadczenia usługi żądanej przez użytkownika jednorazowo (np. lista zakupionych produktów) i znikają po zakończeniu sesji.
 • Trwałe pliki cookie: te, w których dane pozostają przechowywane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane w okresie określonym przez administratora danych plików cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

W zależności od celu, w jakim przetwarzane są dane uzyskane za pośrednictwem plików cookies:

 • Techniczne pliki cookies: te, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony internetowej, platformy lub aplikacji oraz korzystanie z różnych opcji lub usług w nich istniejących, w tym te, które wydawca wykorzystuje w celu umożliwienia zarządzania i obsługi strony internetowej oraz umożliwienia jej funkcji i usług, takich jak kontrolowanie ruchu i przekazywania danych, identyfikacja sesji, dostęp do części o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, podejmowanie procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrolowanie nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi, składanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, zliczanie wizyt w celu wystawienia faktury za licencje na oprogramowanie, z którym działa usługa (strona internetowa, platforma lub aplikacja), stosowanie elementów bezpieczeństwa podczas przeglądania, przechowywanie treści w celu rozpowszechniania filmów lub dźwięku, umożliwianie dynamicznych treści (na przykład animacji ładowania tekstu lub obrazu) lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych. Do tej kategorii należą również, ze względu na ich charakter techniczny, te pliki cookie, które pozwalają na zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, powierzchniami reklamowymi, które jako kolejny element projektu lub „układu” usługi oferowanej użytkownikowi, wydawca mógł umieścić w witrynie, aplikacji lub platformie w oparciu o kryteria takie jak publikowane treści, bez gromadzenia informacji o użytkownikach w innych celach, takich jak personalizacja tej treści reklamowej lub innych treści.
 • Pliki cookie dotyczące preferencji lub personalizacji: są to pliki umożliwiające zapamiętanie informacji, tak aby użytkownik uzyskał dostęp do usługi z pewnymi cechami, które mogą odróżnić jego doświadczenie od doświadczenia innych użytkowników, np. język, liczba wyników, które zostaną wyświetlone, gdy użytkownik dokona wyszukiwania, wygląd lub zawartość usługi w zależności od rodzaju przeglądarki, za pomocą której użytkownik uzyskuje dostęp do usługi, lub od regionu, z którego uzyskuje dostęp do usługi itp.
 • Pliki cookie służące do analizy lub pomiaru: pliki, które umożliwiają administratorowi danych monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane, w tym ilościowe określenie wpływu reklam. Informacje gromadzone przez ten rodzaj plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform, w celu wprowadzenia ulepszeń zgodnie z analizą danych dotyczących użytkowania dokonaną przez użytkowników serwisu.
 • Reklamowe pliki cookie: pliki umożliwiające zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, powierzchnią reklamową, którą, w stosownych przypadkach, wydawca umieścił na stronie internetowej, w aplikacji lub na platformie, z której świadczy żądaną usługę, w oparciu o kryteria takie jak edytowana treść lub częstotliwość wyświetlania reklam.
 • Pliki cookie dotyczące reklamy behawioralnej: pliki umożliwiające zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, powierzchniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, wydawca mógł umieścić na stronie internetowej, w aplikacji lub na platformie, z której świadczy żądaną usługę. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie określonego profilu, aby następnie wyświetlać reklamy.

 

W szczególności, jakich plików cookies używamy?

Nazwa pliku cookie Własny / strony trzeciej*
*(zawiera adres URL do polityki cookies)
Typ Cel Trwałość Przekazywanie danych poza Unię Europejską
_icl_visitor_lang_js Strony trzeciej
(WPML)
Techniczny Przechowuje przekierowany język. Ten plik cookie może być używany w funkcji przekierowania językowego przeglądarki. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe użytkownika. 1 dzień Nie
wp-wpml_current_language Strony trzeciej
(WPML)
Techniczny Identyfikacja aktualnego języka odwiedzającego, ostatnio odwiedzanego języka oraz języka zalogowanych użytkowników. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe użytkownika. Sesja Nie
wpml_browser_redirect_test Strony trzeciej
(WPML)
Techniczny Testuje, czy pliki cookie są włączone. Ten plik cookie może być używany w funkcji przekierowania językowego przeglądarki. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe użytkownika. Sesja Nie
moove_gdpr_popup Strony trzeciej
(Moove Agency)
Techniczny Przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny. 1 rok Nie
_GRECAPTCHA Strony trzeciej
(Google)
Techniczny Zweryfikuj, że odwiedzający jest człowiekiem, a nie zautomatyzowanym programem lub botem, aby zapobiec wysyłaniu spamu za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe użytkownika. 6 miesiące Tak, Google LCC
CONSENT Strony trzeciej
(Google)
Techniczny Przechowywać status akceptacji plików cookie na stronach internetowych. Stały Tak, Google LCC
_ga, _ga_TDFJGDELVH Strony trzeciej
(Google)
Analityczny Te pliki cookie są używane przez Google Analytics do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny. Używamy tych informacji, aby pomóc nam ulepszyć witrynę. Pliki Cookies zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę osób odwiedzających witrynę, skąd użytkownicy weszli na stronę oraz strony, które odwiedzili. 2 lata Tak, Google LCC

 

Za pomocą tych plików cookie nie są tworzone profile użytkowników, którzy przeglądają stronę internetową, ani nie są podejmowane automatyczne decyzje na podstawie tych danych.

O transferach danych do krajów trzecich, których dokonują odpowiednio osoby trzecie wymienione w niniejszej polityce cookies, jak również o ryzyku związanym z tymi transferami, zgodnie z ich własną polityką wykraczającą poza zakres niniejszej strony internetowej, można dowiedzieć się poprzez dostęp do ich odpowiednich polityk cookies, podanych w każdym przypadku w poprzedniej tabeli.

 

Jak dezaktywować pliki cookies?

Zablokowanie lub dezaktywacja wszystkich plików cookie pomaga chronić prywatność, ale może również ograniczyć doświadczenia na niektórych stronach internetowych, a także ograniczyć funkcjonalności lub nawet nie pozwolić na prawidłowe przeglądanie lub korzystanie z niektórych usług.

Możesz aktywować lub dezaktywować wyżej wymienione pliki cookie (z wyjątkiem technicznych plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania) poprzez narzędzie ustawień, które pojawia się w informacji o używaniu plików cookie po wejściu na naszą stronę główną. Pamiętaj, że w przypadku akceptacji plików cookies osób trzecich, musisz je usunąć w opcjach przeglądarki lub w systemie oferowanym przez samą osobę trzecią.

Podobnie, jeśli chcesz wiedzieć, jak wyłączyć pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, skorzystaj z poniższych poradników:

Jeśli masz pytanie lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Cookies, możesz skontaktować się z nami poprzez środki kontaktu na naszej stronie internetowej.

Jeśli chciałbyś uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, odsyłamy Cię do naszej polityki prywatności.