Rozwiązanie BIM dla architektów

Wykorzystaj ponownie swój katalog produktów PrefSuite i bądź pierwszym, który wdroży BIM.

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki automatyzacji rodzin REVIT.

Promuj swoje produkty wśród architektów.

Dostarczaj lekkie i szybkie rodziny bezpośrednio przez REVIT.

Architekci wybiorą Twoją markę.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to jest BIM i Revit?

BIM to proces, metodologia, a Revit to pojedyncza aplikacja zbudowana dla BIM (Building Information Modeling).

Dlaczego używa się BIM?

BIM jest używany do projektowania i dokumentowania projektów budynków i infrastruktury. Każdy szczegół budynku jest modelowany w BIM. Model może być wykorzystany do analizy, do zbadania opcji projektowych oraz do tworzenia wizualizacji, które pomagają zainteresowanym stronom zrozumieć, jak będzie wyglądał budynek przed jego wybudowaniem.

Na czym polega przepływ pracy w BIM?

BIM posiada inteligentny przepływ pracy, oparty na modelu 3D, który zapewnia wszystkim zaangażowanym planistom projektu i firmom wykonawczym informacje i narzędzia do efektywnego planowania, projektowania, budowy i administracji budynków i infrastruktury.

Jakie są zalety BIM?

Technologia BIM jest w centrum zainteresowania projektowania budowlanego i budownictwa, ponieważ reaguje na rosnącą presję większej złożoności, szybszego rozwoju, większego zrównoważenia, redukcji kosztów budowy i jej użytkowania. BIM tworzy wydajność i redukuje powtarzające się prace, takie jak ponowne wprowadzanie informacji do modeli lub wprowadzanie zmian w terenie.

W jaki sposób architekci wykorzystują BIM?

Dzięki narzędziom autorskim BIM, architekci mogą stworzyć cyfrowy model 3D budynku, co pozwala im zobaczyć reprezentację tego, jak będzie on wyglądał i jak będzie funkcjonował.

Chcesz dowiedzieć się więcej?