www.preference.com Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2021

Kto jest administratorem danych?

 • Tożsamość administratora danych: PREFERENCE, S.L. (B96251988)
 • Adres fizyczny: Ronda Guglielmo Marconi, 9. Parque Tecnológico. 46980, Paterna (Valencia), Hiszpania
 • Adres e-mail: admin@preference.es
 • Numer telefonu: +34 96 338 99 66

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W ramach różnorodnego przetwarzania czynności wykonywanych w organizacji, określane są następujące rodzaje:

 • Dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko (nazwy), adres e-mail, numer telefonu).

 

W jakim celu i w jakich szczególnych przypadkach będziemy przetwarzać dane osobowe?

Na stronie www.preference.com dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Kontakt/ Prośby o demo: w celu odpowiedzi na otrzymane prośby o informacje na temat oferowanych produktów i usług, a także w celu odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania, które mogą przesyłać użytkownicy.

Na podstawie zebranych danych osobowych nie są tworzone profile ani nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

W organizacji dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • Wyrażenia zgody: Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności po wejściu na naszą stronę internetową i wypełnieniu formularzy lub przesłaniu nam danych za pośrednictwem określonych środków kontaktu elektronicznego. Dlatego też, co bazujemy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych. Ponadto informujemy, że będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i, co do zasady, będziemy prosić o zgodę na wykorzystanie ich w innych celach, na które użytkownik pierwotnie wyraził zgodę. Wreszcie, informujemy, że możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie, musisz tylko skontaktować się z nami za pośrednictwem kanałów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Aby odpowiedzieć na żądania, zainteresowana strona musi dostarczyć minimum wymaganych informacji. W przeciwnym razie nie mogą być one rozpatrywane.

 

Przez jaki czas przetwarzamy dane osobowe?

Na stronie www.preference.com dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy:

 1. Okres wskazany w przepisach prawa.
 2. Okres niezbędny do wypełnienia obowiązków operacyjnych.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz do ustalenia ewentualnych zobowiązań, które mogą wynikać z tego celu i przetwarzania tych danych, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, poza okresami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących zbiorów i dokumentacji.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Aby zrealizować powyższe cele, dane osobowe mogą być udostępniane z:

 • Dostawcami dostawców, którzy realizują usługi w naszym imieniu.

Informujemy, że co do zasady nie są realizowane międzynarodowe transfery poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdyby doszło do przekazania danych poza EOG, organizacja będzie dysponowała odpowiednimi gwarancjami, aby dokonać takiego przekazania, zgodnie z wymogami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych, a gwarancje te będą dostępne dla każdej strony, która może wyraźnie zażądać ich od rgpd@preference.es.

 

Z jakich praw możesz skorzystać?

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, przysługują Ci następujące prawa:

 • Dostęp, prawo do żądania od administratora danych z pliku informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
 • Sprostowanie, prawo, które pozwala osobie, której dane dotyczą, zażądać zmiany niedokładnych lub niekompletnych danych.
 • Sprzeciw, prawo osoby do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych lub ich przenoszenia.
 • Zautomatyzowane decyzje indywidualne, prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym przygotowywaniu profili, która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 • Ograniczenie, prawo do zawieszenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach.
 • Erasure or to Be Forgotten, prawo do usunięcia danych osobowych podmiotu danych.
 • Przenośność, prawo do żądania od administratora danych dostarczenia innemu administratorowi danych w ustrukturyzowanym, jasnym formacie.

Termin załatwienia wniosku wynosi 30 dni od jego otrzymania; może być przedłużony maksymalnie o 2 miesiące, o ile jest to konieczne.

Wnioskodawca może realizować swoje prawa za pomocą następujących środków:

 • Poczta elektroniczna na adres rgpd@preference.es, przedstawiając dokumentację potwierdzającą tożsamość wnioskodawcy (kopia na awersie krajowego dokumentu tożsamości lub równoważnego).
 • Pocztą na adres administratora danych, dostarczając dokumentację potwierdzającą tożsamość wnioskodawcy (kopia na awersie Krajowego Dokumentu tożsamości, lub równoważna).
 • IW każdym przypadku można zwrócić się o ochronę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych poprzez jej stronę internetową www.aepd.es.

 

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w celu dostosowania jej do zmian w obowiązujących przepisach, aktualizacji naszych procedur zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pojawienia się nowych usług lub wyłączenia innych. Zmiany te będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie internetowej, dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać niniejszą Politykę Prywatności, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.